Εταιρεία

Η εταιρία δραστηριοποιείτε από το 1998, με αντικείμενο την τροφοδοσία χώρων μαζικής εστίασης..

Συνεχίζοντας με πρώτη μας προτεραιότητα η εξυπηρέτηση και η στήριξη του επαγγελματία εστίασης