Μέλι – Μίγμα Μελιού

  • Μιγμα Μελιου Βαζο / 5 kg
  • Μιγμα Μελιου Βαζο / 1kg
  • Μελι Ανθεων Βαζο / 5 kg
  • Μελι Ανθεων Βαζο / 1 kg