Μοσχάρια Νωπά

 • Σπάλα
 • Ελιά
 • Λαπά
 • Μπούτι
 • Φιλέτο
 • Κιλότο
 • Τράνς
 • Ποντίκι
 • Οσομπουκο
 • Κιμάς Άπαχος
 • Κιμάς Λαπά
 • Μπριζόλες Κόντρα
 • Μπριζόλες Γάλακτος
 • Τ-bon Γάλακτος Μόσχου
 • Σπαλομριζόλα
 • Συκώτι Μόσχου Υμ.γάλακτος