Παναρισμένα Προϊοντα Κοτόπουλου

  • Κοτομπουκιές “HANA” Γερμανίας / Κιβ 3 kg
  • Κοτομπουκιές Ελλ.Γύρου / Κιβ 3 kg
  • Φιλέτο Κοτοπ. Πανέ 70 – 80 gr Ελλ. Γύρου / Κιβ 3 kg